Doradca zawodowy

mgr Sylwia Wesołowska

Środa: 9.00 – 14.00

Piątek: 9.30- 14.30

Dodatkowo po uprzednim, przynajmniej dwudniowym zgłoszeniu na systemie dla rodziców wtorek: 16.00- 18.00

Zapraszam uczniów i rodziców klas I, II, III na:

 • Indywidualne rozmowy doradcze,

 • Porady i informacje zawodowe,

 • Udziału w zajęciach i warsztatach grupowych,

 • Uzyskaniu informacji zawodowej (opisy zawodów, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, zasady rekrutacji),

 • Wsparcia i pomocy w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych,

 • Przeprowadzenie testów preferencji zawodowych i innych….

 • Opracowania Indywidualnego Planu Działania.

Po prostu …. przyjdź i zapytaj !!! :)

Drogi Uczniu

To miejsce jest dla Ciebie

i z myślą o Tobie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rekrutacja zasadnicza

1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 8 maja od godz.10.00 do 19 maja do godz. 15.00

2. możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły - od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00

3.uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) - od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

4. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

5. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 5 lipca do godz.16.00

6.wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00

7.potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

8. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 14 lipca do godz. 16.00

9. poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - 14 lipca do godz. 16.00

Czytaj więcej...

Zajęcia w ramach projektu " Kreatywne zarządzanie karierą"

Zajęcia w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” , realizowanego przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-3996/15-00 zawartej dnia 20.07.2016 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych-  prowadzi doradca zawodowy Pani Renata Maj Czupryn.

Zajęcia indywidualne i grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas pierwszych i drugich zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji odbywają się we wtorki w sali nr 6 według harmonogramu zajęć:

Grupa 1 zajęcia grupowe: 13.35 – 14.35

Grupa 2 zajęcia grupowe:  14.40 – 15.40

Grupa 1 zajęcia indywidualne: 15.45 – 16.45

Grupa 2 zajęcia indywidualne: 16.50 – 17.50

Konsultacje dla zainteresowanych uczniów klas III odbywają się w piątki od godziny 14.40 do godziny 15.40 w sali nr 6.

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z naboru do Projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radom, 20 grudnia 2016, godz. 18.00

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu informuje, że w dniu 20.12.2016 r. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, dotyczącego dokonania naboru uczestników Projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” w ramach zadania „Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery” – zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego, realizowanego przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-3996/15-00 zawartej dnia 20.07.2016 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Działając zgodnie z wytycznymi „REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w zajęciach uczniów.

Lista osób zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu dostępna jest w sekretariacie szkoły.

Komisja Rekrutacyjna udostępniła również listy zakwalifikowanych uczniów biorących udział w w/w zadaniu w gablocie informacyjnej przy pokoju nauczycielskim.

„ Kreatywne zarządzanie Karierą ”

Radom, 1 grudna 2016, godz. 9.00

Szanowni Rodzice, nim Państwa dzieci będą dokonywać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, warto podjąć działania mające na celu rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych.

W naszej szkole będą realizowane od stycznia 2017 r. bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kreatywne Zarządzanie Karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy młodzież klas pierwszych i drugich do udziału w zajęciach, a klasy trzecie do udziału w konsultacjach.

W dniach od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r (godz. 15.00). będzie odbywała się rekrutacja na zajęcia w ramach tego projektu. Liczba miejsc ograniczona. Oferta obejmuje udział:

 • w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego ( 1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 20 uczniów. (2 grupy po 10 osób) – klasy I i II
 • w zajęciach indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego ( 1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 20 uczniów ze szkoły ( 2 grupy po 10 osób) – klasy I i II
 • konsultacje dla uczniów klas III

W trakcie zajęć będą rozwijane kompetencje miękkie uczniów, które będą sprzyjały poznaniu samego siebie, rozwijaniu zainteresowań, wzmacnianiu własnych talentów. Podczas zajęć grupowych i indywidualnych będą rozpoznawane predyspozycje zawodowe, osobowość zawodowa, których znajomość może w przyszłości ułatwić decyzję o wyborze szkoły i zawodu. Warto już teraz zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami, zasobami. Inne zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in. kreatywność, relacje i umiejętności pracy w grupie, zarządzanie czasem.

Formularz zgłoszeniowy dla klas pierwszych i drugich do pobrania w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem

Jan Sobolewski

Wpływ osobowości na karierę zawodową.

Typ osobowości zawodowej , oddziałując na nasze zachowania, ma bezpośredni związek z osiągnięciem sukcesu zawodowego. Każdy z nas jest niepowtarzalną, indywidualną jednostką. Dzieje się tak za sprawą osobowości, temperamentu. To one wpływają na nasze wzorce zachowania, program działania, myślenia, a nawet determinują wybór zawodu. Ważne aby to wiedzieć. Mając na uwadze potrzeby uczniów zaproponowałam spotkania ze specjalistami z poradni.

Prelekcję w klasach III poprowadziła pani Anna Górlicka (psycholog, doradca zawodowy) oraz pani Anna Filipowska (pedagog, doradca zawodowy) z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Radomiu.

Tego typu zajęcia mają na celu wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia. Sprzyjają refleksji nad własnymi zasobami, predyspozycjami zawodowymi, mocnymi stronami. Uczniowie dostali ważne wskazówki, które należy wziąć przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, tak móc w przyszłości zdobyć wymarzoną pozycję zawodową.

Tego typu spotkania ułatwiają planowanie kariery zawodowej i zachęcają do refleksji, a istotne aby mieli również możliwość zdobywania i weryfikowania wiedzy z różnych źródeł.

Sylwia Wesołowska (doradca zawodowy)

Konkurs Innowacyjny Radomski Biznes

Uwolnij swoją przedsiębiorczość i kreatywność. Napisz swój własny biznesplan na funkcjonowanie wymarzonej przez siebie firmy. Zapraszam do udziału w konkursie z zakresu doradztwa zawodowego dla gimnazjów „Innowacyjny Radomski Biznes” Radomskiego Ośrodka Doskonalenia w Radomiu.

W linku poniżej zamieszczam do zapoznania się z regulaminem oraz do pobrania wzór biznesplanu, zgoda dla rodzica.

http://www.rodon.radom.pl/id.php?id=7

Życzę powodzenia :-)

Sylwia Wesołowska

Kwalifikacje i kompetencje w zawodach technicznych

Wspólnie z naszym doradcą zawodowym, panią Sylwią Wesołowską wyruszyliśmy poznawać tajniki zawodów technicznych. Na polskim rynku pracy wciąż brakuje tysięcy specjalistów po kierunkach ścisłych, technicznych, jak elektronika, mechatronika czy informatyka. Przed nami trudny wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a tego typu wycieczka pozwoliła nam z bliska przyjrzeć się codziennej pracy w Centrum Metrologii – RADWAG Wagi Elektroniczne. Pan Dyrektor Andrzej Hantz z wielką pasją opowiadał o metrologii, wzorcach masy, produkcji wag. W przyszłości chcielibyśmy podobnie jak Pan Dyrektor wykonywać swoją pracę z takim wielkim zaangażowaniem. Był to dla nas bardzo inspirujący, ciekawy czas. Mogliśmy również sprawdzić i wykorzystać naszą wiedzę z fizyki i matematyki w praktyce. Nasze panie nauczycielki były z nas dumne, ze tak dużo pamiętamy. Niektórzy z nas, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i odpowiadali na pytania dostali upominki. :)

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery „ Bądź autorem swojej kariery”

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany w ramach corocznej akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, odbył się w dniach 17.10 – 23.10.2016 r. W ramach tegorocznego OTK miały miejsce wydarzenia wzmacniające świadomość wyboru ścieżki kształcenia oraz potrzebę planowania swojej edukacji, zawodu i kariery zawodowej. Pod hasłem: „Moje zdolności, umiejętności i talenty – moja ścieżka karier”- odbywały się spotkania, pogadanki z uczniami gimnazjum. Ważnym zagadnieniem oprócz spotkań grupowych było poradnictwo indywidualne, które umożliwiło uczniom pochylenie się nad swoimi umiejętnościami, pasjami, zdobytą wiedzą. Niejednokrotnie uczniowie zostali zachęceni do refleksji i weryfikacji swoich planów. Spotkania indywidualne lepiej pomogły uczniom poznać i zrozumieć siebie, wybrać zawód i dalszą drogę kształcenia zgodna z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Ważne zagadnienie odpowiedzialność za siebie realizowana jako temat: „ Zaprojektuj swoją karierę - bądź świadomym autorem swojej ścieżki kształcenia. Warto jest poznać swój temperament, cechy osobowości aby móc trafnie wybrać swój przyszły zawód i aby tą pracę wykonywać z pasją. Poniżej fotogaleria ze spotkań

Sylwia Wesołowska (doradca zawodowy)

Zawody nadwyżkowe i deficytowe w regionie radomskim

Drodzy uczniowie

Jednym z istotnych czynników wyboru zawodu są zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Wybierając przyszłą ścieżkę kariery warto wiedzieć również jakie jest zapotrzebowanie na zawody.

Rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom, dlatego warto obserwować aktualną sytuację ekonomiczną, która kształtuje zawody przyszłości.

Na rynku pracy możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami zjawisk: deficytem, równowagą i nadwyżką pracowników.

Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zapotrzebowanie przewyższa liczbę osób poszukujących pracy. Według Barometru Zawodów przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nadal będzie wzrastać zapotrzebowanie na zawody robotnicze.

W 2016 roku ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemu spawacze i kierowcy, technicy elektrycy technicy mechanicy, Spawacze metodą TIG Specjaliści automatyki i robotyki....( reszta zawodów w barometrze zawodów w załączniku).

Z kolei nadwyżka pracowników ma miejsce wtedy, gdy na w danym zawodzie liczba osób poszukujących pracy jest wyższa niż popyt. W bieżącym roku z dużą konkurencją na rynku będę musieli się liczyć m.in. absolwenci kierunków humanistycznych (socjolodzy, politolodzy, filozofowie, pedagodzy). Trudności w znalezieniu zatrudnienia mogą również napotkać ekonomiści, nauczyciele czy pracownicy administracyjni.

Barometr Zawodów 2016

Wakacje czas dla pasji i zainteresowań

Drodzy uczniowie. Przed nami wakacje,  zabierzcie ze sobą dobry humor a wolny czas spożytkujcie na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Włączcie kreatywność i pożegnajcie nudę. Spędzajcie czas aktywnie, bo to dobry sposób na poznanie swoich mocnych stron.
Wracajcie wypoczęci i z nowymi pokładami energii aby razem ze mną wyruszać ścieżkami kształcenia, rozpoznawać drogowskazy kompetencji i kwalifikacji zawodowych :).
Tymczasem odkrywajcie własne talenty, podróżujcie, poznawajcie świat ……

Sylwia Wesołowska- doradca zawodowy :)

Kwalifikacje i kompetencje w zawodach techniczych oraz branży metalowej – firma PMP i ITM

Pani Sylwia Wesołowska – nasz szkolny  doradca zawodowy zaproponował nam kolejną ciekawą wycieczkę zawodoznawczą do lokalnych  firm PMP oraz firmy ITM.  Mieliśmy możliwość poznania środowiska pracy w  dwóch firmach, które prezentują zawody techniczne ( automatyk, programista, inne zawody inżynieryjne) , zawody branży metalowej (zawód tokarza i frezera, operator obrabiarek CNC, technolog). Przedstawione zostały nam ważne  informacje dotyczące organizacji firmy, specyfiki pracy, prezentacji zawodów oraz kariery zawodowej. Dowiedzieliśmy się  wiele o produkcji prototypowej i małoseryjnej jak również to, że firma PMP jest producentem i dostawcą części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, maszynowego, poligraficznego, medycznego, lotniczego oraz maszyn pakujących. Pan Andrzej Strzelczyk Prezes Zarządu PMP zachęcał nas do  nauki języków obcych, które są podstawą w komunikacji. Wycieczka była bardzo pouczająca do tych dwóch firm, ponieważ pokazała nam różne ścieżki kształcenia w zawodach technicznych, różne możliwości rozwoju. Wydaje nam się -  w sumie mogę wypowiedzieć się, za kolegów, że to zawody przyszłości.

Maciej Popowicz klasa III E

Spacerkiem po zawodach poradni

Na kolejną wycieczkę zawodoznawczą zaprosiłam młodzież, która myśli o kształceniu w zawodach humanistycznych. Młodzież sprawdziła jak wymagania psychologiczne, fizyczne przekładają się na rzeczywiste kwalifikacje i kompetencje w zawodzie psychologa, pedagoga, logopedy, dorady zawodowego, neuropsychologa. To również świetna okazja do zweryfikowania czy posiadane predyspozycje zawodowe wpisują się w wymagania psychofizyczne wymienionych wyżej zawodów. Uczniowie poznali również specjalistyczne formy pracy, do których należy między innymi Biofeedback. Jest to rodzaj treningów, podczas których uczeń ćwiczy w świadomy sposób tak, aby jego mózg pracował efektywniej. Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.

Sylwia Wesołowska

Zakład Fizjoterapii oraz Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Uczniowie , którzy rozwijają swoje pasje biologiczno - medyczne na zajęciach pozalekcyjnych Laboratorium Ludzkiego uczestniczyli w dniu 08.06. 2016 r. w ciekawej wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Fizjoterapii oraz do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Była to rewelacyjna okazja aby poznać specyfikę pracy w zawodach: fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, radiolog oraz sprawdzić wiedzę szkolną w praktyce. Młodzież uzyskała odpowiedź na liczne pytania, które zadawała. Uczniowie poznali zasady pracy w zawodach medycznych , możliwości kształcenia oraz obejrzeli stanowiska pracy i wyposażenie pracowni zabiegowo – diagnostycznych; wykonywane badania diagnostyczne oraz rehabilitacyjne m.in. leczenie zimnem jakim jest krioterapia.


Aneta Kiełbasa, Sylwia Wesołowska

Wycieczka zawodoznawcza do Redakcji Echo Dnia

Zainteresowani uczniowie kształceniem w zawodach humanistycznych  odwiedzili Redakcję Echo Dnia. Gimnazjaliści mogli z bliska przyjrzeć się jak wygląda praca zespołu redakcyjnego. Uzyskali odpowiedź na temat ścieżek kształcenia, kompetencji w zawodzie dziennikarza oraz inne ciekawe pytania.  A poniżej fotogaleria z naszej wizyty.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Za nami Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych na terenie Radomia.
Poniżej fotogaleria :)

TYDZIEŃ NA RZECZ KARIERY

TYDZIEŃ NA RZECZ KARIERY DEDYKOWANY GIMNAZJALISTOM I ICH RODZICOM „ ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ŚWIADOMIE, NIE POZWÓL, ABY PRZYPADEK ALBO KTOŚ INNY ZA CIEBIE JĄ ZAPLANOWAŁ” objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Radomia

http://www.rodon.radom.pl/aktualnosci/tydzien_na_rzecz_kariery_2016.pdf

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zarządzenie nr 8 z dnia 12 lutego 2016r.

Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/9749,Zarzadzenie-nr-8-z-dnia-12-lutego-2016-r.html

Terminy dyżuru doradcy zawodowego

SZANOWNI RODZICIE / OPIEKUNOWIE

Z pewnością z dużą troską myślicie Państwo o przyszłości zawodowej swoich dzieci. Często pojawiają się w tym kontekście wątpliwości i pytania: „Jakie predyspozycje ma moje dziecko? Jakie są jej/jego mocne i słabe strony?

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Rodziców i uczniów oferujemy wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego. Wykwalifikowany doradca zawodowy służy radą, pomocą, aby młodzież poradziła sobie z podjęciem trudnej, ale też najwłaściwszej życiowej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki zawodowej.

Doradca zawodowy

Sylwia Wesołowska

Środa 12.30 – 15.30

Piątek: 9.30 -12.30

 

Zapraszam uczniów i rodziców klas I, II, III na:

 • Indywidualne rozmowy doradcze,
 • Porady i informacje zawodowe,
 • Udziału w zajęciach i warsztatach grupowych,
 • Uzyskaniu informacji zawodowej (opisy zawodów, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, zasady rekrutacji),
 • Wsparcia i pomocy w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych,
 • Przeprowadzenie testów preferencji zawodowych i innych….
 • Opracowania indywidualnego planu działania.