Harmonogram pracy nad projektem 2016/2017

Etap Osoba nadzorująca Termin

1. Zapoznanie uczniów z Regulaminem Projektu Edukacyjnego.

2. Dobranie uczniów w zespoły 3-5 osobowe.

Wychowawca

7.XI.-25.XI.

3. Zapoznanie uczniów z listą tematów.

4. Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje tematów.

5.  Zespoły uczniowskie wybierają swój temat projektu.

Wychowawca

Do 2.XII.

6. Wychowawca uzupełnia KARTĘ PROJEKTU NR 1 i przekazuje ją do koordynatorów projektu.

Wychowawca

Do 2.XII.

7. Zespół koordynujący ustala opiekunów zespołów projektowych.

Zespół koordynacyjny Do 9.XII

8. Poinformowanie uczniów o przydzielonych im opiekunach.

Wychowawca Do 14.XII

9. Uczniowie zgłaszają się do swoich opiekuna i podpisują z nim kontrakt.

Opiekun projektu Od 14.XII. do 22.XII.

10. Czas realizacji projektu (opracowanie scenariusza, harmonogramu działań i zadań dla poszczególnych uczniów, uzgodnienie formy prezentacji).

 

Opiekun projektu

 

Od 4.01. do 31.03.2017 r.

11. Uczniowie dokonują samooceny projektu i swojego w nim udziału.

12. Pod opieką opiekuna i wychowawcy uczniowie przygotowują sprawozdania z realizacji projektu.

 

Opiekun projektu i wychowawca

 

 

Od 3.04. do 19.05.

13. Prezentacja projektów na godzinach wychowawczych.

Wychowawca Od 3.04. do 19.05.

14. Opiekun dokonuje podsumowania i oceny projektu oraz przekazuje wypełnioną kartę realizacji projektu do wychowawcy, omawia z wychowawcą ocenę z zachowania.

 

Opiekun

 

Do 26.05.17 r.

15. Festiwal projektów.

Zespół koordynujący 2.VI.

Tematy do projektu 2016/2017

 1. Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?
 2. Obraz rodziny w tekstach Karola Wojtyły – wieczór poetycki.
 3. Świat bajek – opracowanie scenariusza i scenografii do dowolnej znanej bajki dla dzieci – przedstawienie
 4. Historia konkursu chopinowskiego w Polsce.
 5. Wizerunek matki w różnych tekstach kultury.
 6. Śladami kultury żydowskiej w Radomiu.
 7. Czy bawi Cię angielski humor?
 8. Cukier w żywności – słodka pułapka.
 9. Szkolny wolontariat – pomagamy innym.
 10. „Stop dopalaczom!” – przygotowanie happeningu.
 11. Fizyka na obrazach – graficzna interpretacja praw i zasad w fizyce.
 12. Czy patron szkoły może być idolem szkoły?
 13. Jak ciekawie zaprezentować sylwetkę patrona naszej szkoły?
 14. Kapliczki i krzyże przydrożne w naszym mieście.
 15. Czy nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna? Co zrobić, aby nasza szkoła była przyjazna i  bezpieczna?
 16. Jakie są losy absolwentów naszej szkoły?
 17. Zaprezentuj sukcesy odniesione przez uczniów w ostatnich latach w dziedzinie edukacji i sportu.
 18. Czym nasza szkoła różni się od innych gimnazjów?
 19. Jak wspominają szkołę nasi absolwenci?
 20. W jaki sposób Radom inspirował artystów XIX/XX wieku?
 21. Jak nie tracić głowy, gdy dopadnie Cię stres?-poradnik młodzieżowy.
 22. W jaki sposób wybitne osobowości miały wpływ na promocję miasta Radomia?
 23. Omów wybrany problem społeczności lokalnej w której żyjesz, zaproponuj w jaki sposób można go rozwiązać?
 24. Jak promować nasze miasto, wykorzystując sławne postaci związane z Radomiem?
 25. Jak aktywnie i proekologicznie spędzać czas w Radomiu?
 26. Jaki związek z Radomiem mieli Honorowi Obywatele Miasta Radomia?
 27. Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia środowiska w naszym regionie?
 28. Jak wykorzystasz znajomość języka angielskiego do nauki innych języków obcych?
 29. Jak wdrożyć język literatury pięknej do codziennej komunikacji?
 30. Jak efektywnie przyswoić nowe słownictwo?
 31. Jak zredagujesz świąteczną gazetkę szkolną?
 32. Wyrazy pochodzenia mitologicznego we współczesnym języku polskim.
 33. Czy sieć informatyczna zbliża ludzi czy niesie zagrożenia?
 34. Jaki wpływ na twórczość Jana Kochanowskiego miało piękno przyrody czarnoleskiej?
 35. Gdzie w naszym regionie szukać współczesnych Samarytan?
 36. Kraje niemieckojęzyczne – analiza porównawcza.
 37. Szwajcaria – mały kraj wielkich atrakcji turystycznych.
 38. Jak rozwijała się niemiecka moda w latach 1989 – 2010?
 39. Jak zareklamujesz naszą szkołę w środowisku lokalnym?
 40. Projekt ekologiczny „Ochrona środowiska ratunkiem ludzkości”.
 41. Turystyczne ABC naszego regionu.
 42. Jak zmniejszyć ilość swoich śmieci?
 43. Czy znajomość skali pH jest przydatna?
 44. Czy zjawiska fizyczne można fotografować?
 45. W jakich urządzeniach spotykanych w życiu codziennym zastosowano maszyny proste?
 46. Nasz nieduży świat w wielkim wszechświecie.
 47. Jak odkrycia i wynalazki z dziedziny nauk przyrodniczych zmieniały bieg historii?
 48. Teoria względności, życie na innych planetach, okiełzać czwarty wymiar – prawda czy fikcja?
 49. „Bornholm”- turystyczne serce południowego Bałtyku.
 50. Jakimi hasłami i dlaczego można wypromować naszą szkołę?
 51. Jakimi metodami możemy się uczyć języka angielskiego?
 52. W jaki sposób święta i obyczaje angielskie są obecne w kulturze polskiej?
 53. Śladami króla Artura – trzy dni w Kornwalii.
 54. W jaki sposób sławni Brytyjczycy wpłynęli na promowanie kultury i wzmacnianie światowej dominacji Wielkiej Brytanii – na przykładzie pięciu sławnych postaci z brytyjskiej historii, polityki i kultury.
 55. Czy świat bez języka angielskiego stałby się współczesną wieżą Babel?
 56. Rola rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii?
 57. W jaki sposób można zastosować Jezusową zasadę, by zło dobrem zwyciężać?
 58. Nasza szkoła w procentach.
 59. Symetria wokół nas.
 60. Z cyrklem na motyle? Symetria w przyrodzie.
 61. Czy zawsze mówiąc „koło”, rzeczywiście mamy na myśli koło?
 62. Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych w naszym mieście?
 63. W jaki sposób komputer i internet pomaga mi w nauce?
 64. W jaki sposób przy dostępnych środkach multimedialnych zaprezentować naszą szkołę?
 65. Szkolny kompleks sportowy – rzeczywistość i marzenia.
 66. W jaki sposób reklama wpływa na sposób odżywiania się?
 67. W jaki sposób budowa boiska przy naszej szkole wpłynęła na rozwój sportu w naszym mieście?
 68. Masa ciała, a indeks glikemiczny.
 69. Gimnastyka poranna i jej wpływ na wydolność organizmu.
 70. Wpływ wyczynowego uprawiania sportu na postawę ciała człowieka.
 71. Sport, czy rekreacja – podaj wpływ składowych kultury fizycznej (wady i zalety) na organizm człowieka.
 72. Zależność między zdrowiem, a rozwojem fizycznym uczniów naszej szkoły.
 73. W jaki sposób środowisko wodne wpływa pozytywnie na organizm człowieka?
 74. Pływanie – korygowanie wad postawy ciała – prawda, czy fałsz?
 75. Jak wynalazek papieru i druku wpłynął na rozwój czytelnictwa?
 76. Jak książka elektroniczna wpływa na rozwój czytelnictwa?
 77. Jak flora, fauna i warunki geograficzne wpłynęły na nazwy miejscowe naszego regionu?
 78. Jaką rolę odgrywa w życiu reklama? Omów jej funkcje językowe.
 79. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń zasadność ich wprowadzania.
 80. W jaki sposób bohaterowie literaccy mogą oddziaływać na postawę współczesnego gimnazjalisty?
 81. Świadkowie wiary we współczesnym świecie.
 82. Jak rozwinie się język polski za pięćdziesiąt lat?
 83. Jak zmieniło się nasze miasto od czasów PRL-u? PRL w oczach naszych rodziców i dziadków.
 84. Wpływ przedmiotu muzyka na rozwój muzykalności ucznia gimnazjum.
 85. Polskie konstytucje.
 86. Demokracja dawniej i dziś.
 87. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływają na samopoczucie?
 88. Jak zbudować lodowisko?
 89. Młody reporter – jak działa radio w Twoim mieście?
 90. Miejsce symboli narodowych w życiu codziennym.
 91. Galeria absolwentów naszej szkoły.
 92. Na jaką pomoc może liczyć osoba niepełnosprawna w naszym mieście?
 93. Gdybym był prezydentem miasta, co zmieniłbym w mojej miejscowości?
 94. Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły?
 95. Jaki jest wpływ sylwetki patrona szkoły na kształtowanie postaw uczniów?
 96. Wycieczka realna, czy wirtualna?
 97. W jaki sposób uczniowie mają wpływ na funkcjonowanie szkoły?
 98. Co zrobić, aby dzień Patrona był dniem oczekiwanym przez uczniów?
 99. Świadoma konsumpcja.
 100. Walka z ubóstwem.
 101. Dialog międzykulturowy.
 102. Woda i las.
 103. Sprawiedliwy handel „fair trade”.
 104. Taniec formą aktywności ruchowej.

Festiwal projektów 2015/2016

Kolejny rok pracy z projektami edukacyjnymi już za nami. Ostatnim etapem projektu jest jego prezentacja. Prezentacja odbywa się w formie wystawy, inscenizacji, wykładu, książki, filmu wideo. Wyłonione najlepsze projekty na forum klasy prezentowane są na Festiwalu wyróżnionych projektów, który odbył się 13 czerwca 2016 r.
Prace grup były na bardzo wysokim poziomie.  Uczniowie nauczyli się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, oraz dokonywania samooceny.
Do grupy wyróżnionych zakwalifikowały się projekty:

 1. Klasa 2A    Mój bohater – sylwetka olimpijczyka (Bartosz Sławiński, Marcel Szczęsny, Stanisław Sowa, Piotr Skałbania, Eryk Domagała)
 2. Klasa 2B    Patriota – puste słowo, czy autentyczna wartość?.  (Kacper Kucharski, Maciej Kacprowicz, Patryk Galbarczyk, Bartosz Mirecki)
 3. Klasa 2C    Dlaczego język młodzieżowy jest zagrożeniem dla języka polskiego? (Jakub Molendowski, Jakub Nowak, Kacper Piszczek, Zuzanna Wójtowicz, Magda Żurowska)
 4. Klasa 2D    Opracowanie scenariusza do dowolnej znanej bajki dla dzieci.  (Agata Kania, Jakub Sadkowski, Krystian Przybył, Kamil Mosionek, Krystian Frymus)
 5. Klasa 2E    Jak reklama biblioteki szkolnej wpływa na czytelnictwo wśród gimnazjalistów? (Kacper Jozopowicz, Lucyna Kalbarczyk, Michał Komorek, Jakub Kord, Anna Kowalczyk, Wiktoria Lorenc)
 6. Klasa 2F    Rozkosze czytania – czyli jak nakłonić do czytania najbardziej opornych?.  ( Julia Molenda, Natalia Sułek, Anna Madej, Mateusz Manuszewski)
 7. Klasa 2G    W jaki sposób słynni naukowcy niemieccy ułatwili nasze codzienne życie?
  (Natalia Olszewska, Dominika Olek, Paweł Makuła, Jakub Bień-Soból)

WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WSPANIAŁEGO PRZYGOTOWANIA
Zespół przygotowujący festiwal projektów: Daria Kalbarczyk, Katarzyna Łukomska.

Projekty 2015/2016

Projekt edukacyjny.

Metoda projektu edukacyjnego powstała w 1917 roku w Stanach Zjednoczonych. Należy do interaktywnych metod nauczania i jest  zaliczana do metod praktycznych.  Polega  na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Zakończeniem projektu jest jego prezentacja. Prezentacja projektu odbywa się w formie wystawy, inscenizacji, wykładu, książki, filmu wideo. Jednym z celów tej metody jest nauka prezentacji, głównie ustnych wystąpień przed publicznością.

Czytaj więcej...

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły w Radomiu

Ustalenia ogólne

 1. Uczeń gimnazjum realizuje obowiązkowo jeden projekt edukacyjny w klasie II.
 2. Temat projektu realizowanego w II klasie gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych (3-5 osób dobranych losowo przez wychowawcę).
 4. Wychowawca decyduje o ilości grup w klasie.
 5. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
 6. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły. 

 

Czytaj więcej...