O szkole

„Aby dojść do źródła, trzeba iść do góry pod prąd…” - Karol Wojtyła – nasz Patron

Nasza szkoła istnieje od 2001 roku. Jest nowoczesnym obiektem, w którym uczniowie mają zapewniony wysoki komfort nauki. Obiekt jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Budynek przystosowano do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej. Uczniowie uczą się w klasach ogólnych i integracyjnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizujące naukę w klasach integracyjnych, otrzymują fachową opiekę, pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli specjalistów. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej oraz klasę sportową o profilu piłka nożna.

Gimnazjum 22 to placówka, w której dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Wszyscy gimnazjaliści mogą realizować swe pasje i zainteresowania, rozwijać zdolności, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli czynnie uczestniczy w życiu szkoły, podejmuje wiele własnych inicjatyw i organizuje imprezy szkolne takie jak: Dzień Patrona, konkurs „Nasz Karolek”, Otrzęsiny klas pierwszych, Mikołajki, Andrzejki, Walentynki, Dzień Nauczyciela. Od wielu lat bardzo aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariusza, podejmujący wiele zadań charytatywnych, dzięki którym młodzież uczy się, jak mądrze i bezinteresownie pomagać innym.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagoga i psychologa szkolnego. W trosce o bezpieczeństwo i właściwe kształtowanie postaw uczniowskich pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas oraz pielęgniarka szkolna podejmować będą systematyczne działania opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne.

 

W szkole aktywnie działa Rada Rodziców współpracująca z Dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami w ramach Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy. Doceniamy ich pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych, bieżącą wymianę spostrzeżeń, wnioski i pomysły.

Szkoła współpracuje  z Teatrem Powszechnym w Radomiu, American Corner, British Colege, Łaźnią, PCK, RADKOM-em, Sanepidem.

Wszystkie nasze działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie mł

odzieży do dalszego kształcenia oraz pokazanie im, jak być człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych.

Słowa Karola Wojtyły, które uczyniliśmy mottem naszego gimnazjum, iż: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć”, są codzienną wskazówką do dobrej i owocnej pracy.

 

BAZA SZKOŁY

 • sale dydaktyczne z łączem internetowym, wyposażone w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
 • dwie sale sportowe, w tym jedna z widownią dla 150 osób,
 • zespół boisk sportowych: pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, 
 • dwie pracownie komputerowe,
 • dwie pracownie do nauki języka obcego,
 • biblioteka z czytelnią z bogatym księgozbiorem,
 • Szkolne Centrum Informacyjno – Multimedialne,
 • świetlica –„ Klub 22”,
 • sklepik,
 • stołówka,
 • gabinet pomocy medycznej.

 

 

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY

Nauczyciele indywidualizują pracę, dostosowują ją do możliwości i potrzeb każdego dziecka, wykorzystują sprawdzone metody nauczania, stosują nowoczesne formy, które wpływają na jakość przyswajania wiedzy, motywują do bardziej efektywnej nauki.

Powyższe działania skutkują:

 • bardzo dobrymi od wielu lat wynikami egzaminów gimnazjalnych – rokrocznie średni wynik szkoły mieści się w przedziale wysokim,

 • zadowoleniem uczniów i Rodziców,
 • licznym udziałem i wieloma sukcesami w konkursach, w tym również liczącymi się w skali ogólnopolskiej. 

Najważniejsze z tych osiągnięć to:

 • uzyskanie przez uczniów naszej szkoły tytułów laureatów i finalistów w:
 • kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z fizyki, chemii, języka polskiego, języka niemieckiego, historii, filozofii,
 • Radomskich Zawodach Matematycznych, Chemicznych, Fizycznych, Informatycznych,
 • Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym,
 • Konkursie Wiedzy o Teatrze,
 • Międzygimnazjalnym Konkursie Dziennikarskim,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,

 

 • zdobycie przez szkołę pierwszego miejsca w:
  • Międzygimnazjalnym Konkursie Teatralnym „Sentymentalne podróże do przeszłości”,
  • konkursie RADKOM-u  ”Szkoła przyjazna środowisku”,
  • Konkursie na najpiękniejszą choinkę – „Gwiazdka na deptaku”,

 

 • Międzygimnazjalnym Konkursie Filmowym – „Radom moje magiczne miejsce”,
 • Mazowieckich Zawodach Skuterowych dla uczniów szkół gimnazjalnych,

 

 • zajęcie czołowych miejsc w rozgrywkach sportowych w ramach Radomskiej Olimpiady  Młodzieży.

 Drużyna piłki siatkowej chłopców odnosi sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim:

 • I m – ce  w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w :  2009r., 2012r., 2013r., 2014r., 
 • II m – ce  w V Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej – 2009r.,
 • IV m – ce  w IX Ogólnopolskiej Gimnazjadzie  Młodzieży Szkolnej – 2013r.,
 • IV m – ce w X Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej – 2014r.