Warunki ubezpieczenia uczniów

Informujemy Państwa, że Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 30.08.2016 r. wybrała firmę ubezpieczeniową dla uczniów naszej szkoły. Tą firma jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Składka ubezpieczeniowa wynosi 35 zł. od ucznia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostępne są tu: OWU