Konto Rady Rodziców

Istnieje możliwość dokonywania wpłat na Konto Rady Rodziców przy

Publicznym Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.

Numer konta:

27124032591111000030027590