Konto Rady Rodziców

Istnieje możliwość dokonywania wpłat na Konto Rady Rodziców przy

Publicznym Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.

Numer konta:

27124032591111000030027590

 

Określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium.

Do pobrania