Dyrekcja naszej szkoły

Dyrektor

Jan Sobolewski - zajęcia techniczne, informatyka

V-ce dyrektor

Małgorzata Sawiczyńska - matematyka