Pracujemy, uczymy się, zmieniamy się…

Czas mija szybko, ale my nie próżnujemy. Na zajęciach z biznesu uczymy się wielu ciekawych rzeczy w języku angielskim i niemieckim. Poznajemy zasady funkcjonowania różnych firm, omawiamy sposoby zarządzania, prowadzimy dyskusje na różnorodne tematy takie jak asertywność, autoprezentacja, sztuka dyplomacji. Potrafimy już swobodnie komunikować się i rozmawiać na różne tematy związane
z życiem codziennym i organizacją firmy. Znamy zasady budowania zaufania wewnątrz firmy jak i szczeble kariery wewnątrz wielkich korporacji. Potrafimy napisać CV i zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wiemy co znaczą terminy : blue-collar worker, white-collar worker, mobbing, a także die Volkswirtschaft, duales Bildungssystem, das Berufspraktikum.

Zdecydowanie nie tracimy czasu. Wiemy, że czas to pieniądz!

Time is money - Zeit ist Geld - Czas to pieniądz

   

Konkurs Finansoaktywni. Misja: Podatki

W maju 2015 roku wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Finansów Finansoaktywni. Misja: Podatki.

Aby wziąć udział w konkursie pani Paulina Maciejewska przybliżyła nam zagadnienia podatkowe. Zdobyta w ten sposób wiedza okazała się niezbędna do napisania pracy konkursowej przez trzyosobowy zespół pod tytułem „Poznałem podatki, kojarzę korzyści”. Praca zawierała opis co ja, moja rodzina, moja społeczność, moja gmina, moje otoczenie ma z podatków i jak z nich korzystamy na co dzień. Musiała odnosić się do minimum trzech obszarów budżetowych oraz dotyczyć obszarów związanych
z najbliższym otoczeniem i naszym życiem codziennym. Była również podstawą do przeprowadzenia debaty przez autorów prac z kolegami i koleżankami z klasy.

Niestety nie udało nam się zdobyć nagrody głównej, ale było to dla nas nowe doświadczenie. Wiedzę zdobytą na zajęciach z pewnością wykorzystamy w codziennym, jak i „biznesowym” życiu.

https://finansoaktywni.pl/i-edycja-misja-podatki/

https://www.youtube.com/watch?v=n16HGnrN3Z0

Wycieczka „biznesowa” do Warszawy

Dnia 17.06.2015, w ramach poszerzania wiedzy biznesowej, wybraliśmy się do Warszawy, aby odwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych, a także zobaczyć prawdziwy plan filmowy.

Giełda Papierów Wartościowych nieco nas zaskoczyła. Prawdę mówiąc spodziewaliśmy się tu gwaru tłumów maklerów, a przywitały nas spokój i cisza. W tej chwili, jak się dowiedzieliśmy, w dobie wszechpotężnego internetu większość zleceń i zakupów dokonuje się on line, a gmach giełdy jest już niemalże reliktem. Wiele jednak dowiedzieliśmy się o graniu na giełdzie, lokatach, hossie i passie. A to przecież w dzisiejszych czasach wiedza dla biznesmana bezcenna.

Bardzo ciekawym doświadczeniem było dla nas zwiedzanie planu filmowego planu Miasta 44. Dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawostek na temat kaskaderskich sztuczek, pracy kamery, a także składania i obróbki filmu. Byliśmy zaskoczeni, że aż tak duża część filmu jest montowana graficznie, na komputerze, dzięki specjalnym programom do obróbki zdjęć i filmu. Mogliśmy zobaczyzć i dotknąć oryginalnych rekwizytów i strojów, a nawet, dzięki charakteryzacji, poczuć się przez chwilę jak statyści,. Wcieliliśmy się na moment w partyzantów. To było niesamowite, móc podejrzeć, na czym polega praca wielu osób zajmujących się filmem. Zadziwiające, jak wielkie wkładu pracy potrzeba by stworzyć choćby kilka minut filmu.

Jezyk obcy w biznesie - sem I - 2013/2014

Od września 2013 roku uczniowie klas pierwszych mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i niemieckiego w biznesie. Treści podstawy programowej na tych zajęciach zostały poszerzone o dodatkowe wiadomości i zwroty potrzebne w komunikacji z dziedzin: usługi, handel i rynek pracy. Uczniowie rozwijają sprawności językowe, poznają strategie efektywnej komunikacji, pracują metodą projektu, uczą się  poprzez zabawę - zgodnie z naszym mottem: Zero stresu, gdy uczymy się języka biznesu! Uczestnicy zajęć dodatkowych poznają obcą kulturę, specyfikę innych krajów i społeczności oraz doskonalą poprawność fonetyczną i płynność mówienia.

Patronat nad przedsięwzięciem objęło Wydawnictwo Oxford University Press oraz Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu.

W ostatnim czasie nawiązaliśmy kontakt z Ekspertem w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i oczekujemy na termin spotkania z dyplomatą.

Uczniowie rozpoczęli również pracę nad projektem: Organizacja wycieczki do Berlina. Ustalili na mapie najbardziej ekonomiczną trasę, opracowali program wycieczki oraz przewidzieli  koszty z nią związane.

Dnia 29 listopada 2013 uczniowie wzięli udział w programie Akademia Młodego Menadżera, który stanowi cykl wykładów organizowanych przez WSB.

Oto jedna z wypowiedzi uczestnika wykładu:

Z wielkim zaciekawieniem udaliśmy się na uczelnię z panią Moniką Kaczorowską i Pauliną Maciejewską – naszymi nauczycielkami języka angielskiego i niemieckiego. Duże wrażenie wywarła na nas aula główna, w której zazwyczaj zasiadają studenci, a teraz my! Z niecierpliwością czekaliśmy na wykład inauguracyjny, którym szczególnie zainteresowani byli chłopcy, ponieważ dotyczył on pojazdów hybrydowych. Wykładowcą był pan dr inż. Andrzej Michalczewski, który zachwycił nas swoją wiedzą i sposobem prowadzenia zajęć.

Wykład trwał 2 godziny, mimo to nikt z nas się nie nudził – nawet dziewczęta. Dowiedzieliśmy się o historii i potrzebach ekonomicznych nowoczesnych aut hybrydowych, co dało  nam wiele do myślenia – chyba mamy pomysł na dobry biznes! Niebawem zamierzamy udać się po raz kolejny na wykład o tematyce: Etyka w zarządzaniu.

Pierwszy wykład w WSB spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum, zaś udział w wykładzie stanowił dla nich nowe, ciekawe doświadczenie oraz okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a zwłaszcza biznesu motoryzacyjnego. Z uwagi na różnorodny program i ciekawą tematykę wykładów oferowanych przez WSB uczniowie będą mieli szansę uczestniczenia w kolejnych wykładach, ucząc się pracy w zespole, postaw rzetelnej pracy i odpowiedzialności oraz zasad podejmowania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej.

WYKŁAD OTWARTY

W dniu 14 marca 2014 r. uczniowie naszego gimnazjum, którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego w biznesie uczestniczyli w kolejnym wykładzie otwartym z cyklu Akademia Młodego Menadżera organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Jana Chrapka w Radomiu. Tematem wykładu było: „Anarchizm – czysta utopia?” Temat trudny, a za razem wymagający skupienia zarówno od prowadzącego jak i od słuchacza. Jednakże, pojęcia z dziedziny zarządzania i ekonomii oraz zagadnienia  z zakresu wiedzy o państwie i prawie stanowiły dla naszych uczniów pouczające doświadczenie oraz okazję do poszerzenia wiedzy i kształtowania własnych opinii oraz postaw obywatelskich. Uczniowie dowiedzieli się między innymi czym różni się anarchizm od demokracji oraz jakie są rodzaje anarchizmu. Pojawiły się tak ciekawe pytania problematyczne jak:

    • Gdzie leży granica wolności obywatela?
    • Jaka jest rola państwa?
    • Czy wolny rynek może i powinien zastąpić państwo obywatelskie?
    • Czy anarchizm prowadzi do powstania związków, sojuszy i rynku, a w konsekwencji z czasem również państwa?

Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak: agoryzm, penalizacja, illegalizm, info-anarchizm, anarchio-feminizm, anarchio-komunizm, anarchio-kapitalizm.

ZAJĘCIA DODATKOWE – JĘZYK ANGIELSKI  i NIEMIECKI W BIZNESIE

Zajęcia z języka obcego w biznesie są dla uczniów naszego gimnazjum szansą otwierającą przed nimi spektrum różnorodnych możliwości. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności językowe i interpersonalne poznając realia życia w krajach anglo i niemieckojęzycznych.  Zajęcia te, to przede wszystkim szansa na szlifowanie języka obcego, poznawanie zagadnień biznesowych, ćwiczenie sprawności językowych w różnorodnych kontekstach sytuacyjnych. Jak dotąd uczyliśmy się organizować spotkania towarzyskie w restauracji, wyjazdy i zastanawialiśmy się jak powinny być zorganizowane właściwe warunki pracy sprzyjające jej efektywności. Po powrocie z wykładu w WSB „Anarchizm – czysta utopia?” uczniowie zastanawiali się i podawali ciekawe powody Dlaczego warto podróżować. Oglądali też wywiady z mieszkańcami Londynu próbując oswoić się z ich specyficznym akcentem, odnajdywali informacje dotyczące warunków ich pracy i nauki. Okazało się, że bardzo ważna jest właściwa i dokładna wymowa, tak w języku polskim jak i angielskim, gdyż takie zakłócenia jak niedokładne wymawianie słów lub śmiech potrafią zaburzyć komunikację i zrozumienie. Poniżej zamieszczone są zdjęcia, na których widać jak uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w wykładzie w WSB oraz zdjęcia, na których widać jak pracują na zajęciach z języka angielskiego w biznesie.

Pierwsza wycieczka „biznesowa” do Warszawy

W dniu 8 maja 2014 roku  uczniowie klas 1c, 1b i 1f uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, której program został pracowany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, tj. Paulinę Maciejewską, p. Iwonę Rasztabigę, p. Małgorzatę Gromek i p. Monikę Kaczorowską. Celem wycieki było poszerzenie wiedzy uczniów na temat kształtowania polskiej polityki zagranicznej. tematyka wycieczki była skorelowana z obchodami dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji „Polska – Europa - Świat”, w trakcie której poznali zasady funkcjonowania instytucji unijnych takich jak Parlament Europejski, Rada Europy. Na lekcji obejrzeli filmy i prezentacje multimedialne w języku angielskim oraz polskim, a także uczestniczyli w dyskusji moderowanej na temat Unii Europejskiej.  Spotkanie odbyło się w siedzibie ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ w Warszawie.

W kolejnym punkcie planu wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczenia wystawy multimedialnej zorganizowanej z okazji 10 rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. W warszawskiej Galerii Kordegarda obejrzeli oryginał traktatu o przystąpieniu Polski do UE oraz inne dokumenty akcesyjne. Pokazowi towarzyszyły ciekawe prezentacje multimedialne. Uczniowie podziwiali również plakaty, które ilustrowały zmiany zachodzące w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Dodatkowymi atrakcjami wycieczki do stolicy była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, a także piesza wycieczka na Starówkę, w trakcie której bezpośrednio od przewodnika wycieczki dowiedzieli się o wielu ciekawostkach z historii Warszawy oraz o miejscach i zabytkach, które zlokalizowane są w centrum stolicy.

Wycieczka 'Biznesowa' - Poczdam - Berlin

W ubiegłym roku szkolnym na zajęciach dodatkowych Język Niemiecki w Biznesie opracowaliśmy plan czterodniowej wycieczki do Poczdamu i Berlina. Zaplanowaliśmy różnorodne atrakcje i miejsca i muzea w Niemczech, które chcielibyśmy zobaczyć. Wycieczka odbyła się w dniach 21.09-24.09.2014.

Zero stresu, gdy się uczymy języków biznesu!

Każdego dnia wieczorem, zbieraliśmy się, żeby opisać nasze wrażenia i miejsca, które odwiedzaliśmy, oczywiście wszystko w języku angielskim i niemieckim. Było pracowicie, ale też zabawnie:)

Dzień Pierwszy – Tropical Islands 

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Tropical Islands. Około trzydzieści kilometrów od Berlina, pod olbrzymią kopułą mieści się tysiące egzotycznych gatunków roślin, parki tematyczne, baseny i wysokie zjeżdżalnie.

Dzień Drugi - Poczdam 

Zwiedzaliśmy Poczdam i dowiedzieliśmy się wiele na temat historii tego miasta podczas zwiedzania ogrodu Cecilienhof i kompleksu pałacowo – ogrodowego Sanssouisi. Przed wyjazdem z Poczdamu postanowiliśmy przespacerować się jeszcze jego ulicami.

Dzień Trzeci- Berlin

Zaczynamy od oglądania Muru Berlińskiego. Najbardziej zdumiewający był dla nas fakt, że mur oddzielał od siebie nie tylko przyjaciół ale i rodziny. Berlin to w pełnym tego słowa znaczeniu 'cosmopolitan city'. Wędrujemy najpierw do najbardziej charakterystycznego zabytku Berlina - Bramy Brandenburskiej. Byliśmy również w Dzielnicy Rządowej i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przed Gmachem Parlamentu w Berlinie  - Reichstag. Zwiedzaliśmy również Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Techniki.

Dzień Czwarty – Poznań 

Ostatniego dnia zwiedzaliśmy Poznań - piękny rynek, ratusz i trykające się na wieży słynne poznańskie koziołki. Zwiedzaliśmy również kościół Fary, w którym znajdują się piękne, zabytkowe organy oraz katedrę Piotra i Pawła, gdzie pochowani są dwaj wielcy królowie Polski – Mieszko I i Bolesław Chrobry.

Wycieczka była niesamowita, żałujcie, że was tam z nami nie było! Do usłyszenia wkrótce!

Bye for now ! Tschüs !