Wywiad z gościem specjalnym Wieczoru Czytelniczego Mikołajem Pikiewiczem – zdobywcą III miejsca w Regionalnym Konkursie Czytelniczym pt. ”Czytanie jest podróżą”

1. Do której szkoły uczęszczasz?

- Jestem uczniem klasy 1 gimnazjum w Wolanowie.

2. Jakie są Twoje zainteresowania, pasje, hobby?

- Interesuję się czytaniem książek fantastycznych. Moim hobby jest jazda konna.

3. Twoja ulubiona książka to….?

- Moja ulubiona książką jest „Strażniczka książek” Mechthild Giser. Mam też wiele innych, ale dziś powiem tylko o tej.

4. Która konkurencja podczas Wieczoru Czytelniczego podobała Ci się najbardziej?

 - Dzisiejsze konkurencje były bardzo ciekawe, lecz najbardziej spodobał mi się teleturniej „Jeden z dziesięciu”. W pozostałych też chętnie brałem udział.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Wywiad przeprowadziły uczennice:

Natalia Łepecka kl. 1a

Zuzanna Kwiecień kl. 1

Wiktoria Klochowicz kl. 1a

O PROJEKCIE SŁÓW KILKA…… czyli CZYTELNICZE DOMINO podsumowanie

Nasza szkoła do projektu CZYTELNICZE DOMINO przystąpiła w grudniu 2016 r. Koordynatorami projektu byli nauczyciele bibliotekarze: Iwona Wiśniewska oraz Katarzyna Pudzianowska. W skład zespołu koordynatorów weszli także nauczyciele: Daria Kalbarczyk (religia) i Joanna Filipkiewicz (języka polski).

W ramach projektu odbyły się:

- debata czytelnicza pt. ”Czytać ….warto?” przeprowadzona przez samorząd uczniowski

- konkurs plastyczny „MODA NA CZYTANIE” polegający na wykonaniu kolażu promującego czytanie

- konkurs literacki „Ta książka zmieniła moje życie” – napisanie opowiadania o książce, która wywarła na Tobie największe wrażenie

-  lekcje STARSI – MŁODSZYM, czyli czytanie fragmentów wybranej literatury dziecięcej przez gimnazjalistów  uczniom klas drugich i trzecich z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6

- wykonanie prezentacji multimedialnej na temat lektury fantasy

- dzień z książką w tle, czyli KSIĄŻKA NA KAŻDEJ LEKCJI

- reklama książki – konkurs na zainscenizowanie reklamy dowolnie wybranej pt. „POKAŻ MI SWOJĄ KSIĄŻKĘ

- Wieczór Czytelniczy, na który przygotowano wiele konkursów, konkurencji i atrakcji. Wieczór został zgłoszony do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2017, której tegoroczne hasło brzmiało: Czytanie porusza.

- szkolny apel podsumowujący projekt przez radiowęzeł.

Podsumowanie projektu Czytelnicze Domino:

Projekt wśród społeczności naszej szkoły spotkał się  z dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Realizowane zadania takie jak: wzbudzenie zainteresowania czytaniem, przekonanie uczniów, że można znaleźć interesującą książkę, rozbudzanie w uczniach pasji czytelniczych - osiągnięto poprzez przeprowadzenie wielowymiarowych działań. Uczniowie wykonując poszczególne etapy projektu mogli wykazać się umiejętnościami plastycznymi, literackimi, recytatorskimi, wiedzowymi, techniczno-informatycznymi oraz niekonwencjonalnymi formami np. przebranie za postać literacką.

Zaproszeni do realizacji projektu nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się do jego propagowania wśród młodzieży. Zachęcali, motywowali i pomagali uczniom w wybranych etapach i działaniach projektu.

Rada Rodziców ufundowała upominki dla finalistów konkursów. Przedstawiciel Rady wręczał nagrody zwycięzcom podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursów. Właściciel szkolnego sklepiku podarował pączki dla uczestników Wieczoru Czytelniczego.

Projekt Czytelnicze Domino w Publicznym Gimnazjum nr 22 przyniósł korzyści w promocji biblioteki i podniesieniu jej rangi na forum szkoły. Zwrócono uwagę społeczności szkolnej – Dyrekcji, nauczycieli, uczniów na  działania nauczycieli bibliotekarzy, mające na uwadze pozyskanie nowych czytelników i zachęcania do sięgania po literaturę. Wielokierunkowość i uniwersalność zawarta w przesłaniu projektu sprawiła, że jej odbiorcy chętnie w nim uczestniczyli.

Wrażenia uczniów:

Agnieszka kl. 3e

Akcja pomogła mi rozwinąć swoje umiejętności i pasje. Wzmocniła moją pozycję ucznia w szkole i zachęciła do aktywnego w niej udzielania się. Najbardziej podobało mi się uczestnictwo w konkursie na prezentację multimedialną o literaturze fantasty i reklamę książki, ponieważ jestem pasjonatką tego gatunku i lubię poszerzać swoja wiedzę.

Martyna, Ola kl. 3a

Dzięki konkursowi „Moda na czytanie” –kolaż promujący czytanie zrozumiałyśmy, ze czytanie wzbogaca naszą wiedzę oraz poszerza naszą wyobraźnię. Dlatego warto sięgać po kolejne książki i czerpać z nich jak najwięcej dla siebie. Za sprawą udziału w tym konkursie zrozumiałyśmy, że na czytanie nigdy nie powinno zabraknąć czasu.

Zuzia, kl. 2g

Udział w projekcie Czytelnicze Domino sprawił mi przyjemność, ponieważ umożliwił mi rozwinięcie swojej pasji, jaką jest tworzenie opowiadań, czy scenariuszy. Uważam, że było to wspaniałe doświadczenie, kiedy można było pokazać się z trochę innej strony i zaprezentować swoją twórczość, a sam projekt uświadomił mi, że czytanie książek wzbogaca wiedzę i pomaga w poznawaniu świata.

Koordynatorzy projektu dziękują Dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom za zaangażowanie, wsparcie i okazaną pomoc w realizacji działań.

XIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ „PASTERZ I OJCIEC”

W dniu 12 maja b.r. przeprowadzone zostały w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II konkursy: wiedzy o Janie Pawle II, recytatorski,  literacki i plastyczny. Przegląd odbył się pod patronatem Księdza Biskupa Henryka Tomasika. Celem przeglądu było: uczczenie pamięci pontyfikatu papieża Jana Pawła II, zapoznanie się z twórczością Jana Pawła II, rozwijanie twórczości młodzieżowej.

Nasze gimnazjum w konkursie recytatorskim reprezentowały uczennice Kinga Plewińska z kl. 3d  i Agnieszka Łazińska z kl. 3e.

II miejsce zajęła Kinga Plewińska recytując dwa utwory Karola Wojtyły” Wybrzeża pełne ciszy” oraz wiersz o Janie Pawle II własnego autorstwa „Droga do przeznaczenia”.

Uczennice przygotowała do konkursu p. Iwona Wiśniewska.

GRATULACJE DLA KINGI PLEWIŃSKIEJ!

PROJEKT EDUKACYJNY „CZYTELNICZE DOMINO”

18 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyła się debata poświęcona zagadnieniom, związanym z czytelnictwem. W tej dyskusji udział wzięli wytypowani przedstawiciele poszczególnych klas, w sumie 35 osób.  Spotkanie wpisało się w realizację projektu edukacyjnego Czytelnicze domino, do którego przystąpiło nasze gimnazjum, które ma na celu wzbudzanie zainteresowania czytaniem, uświadamianie wartości i korzyści z czytania oraz rozbudzania w uczniach pasji czytelniczych.

Debatę poprowadziły Oliwia Krzemińska i Hania Małek z kl. 2e, pozostali uczniowie toczyli ożywioną dyskusję, z satysfakcją można było posłuchać ich argumentacji.

W wyniku momentami burzliwej wymiany zdań młodzież doszła do wielu istotnych wniosków, z którymi można zapoznać się w bibliotece szkolnej

9 marca b.r. w bibliotece szkolnej odbyło się  uroczyste ogłoszenie wyników

 i wręczenie nagród w konkursach:

- Konkurs plastyczny pt” Moda na czytanie- kolaż promujący czytanie”

Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa, rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej oraz kształtowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

I miejsce - klas 3c: Jakub Nowak, Zuzanna Wójtowicz, Zuzanna Andruszkiewicz, Magda Żurowska, Julia Konarska, Bartek Gawroński, Michał Zaczek, Jakub Molendowski, Nikodem Rus, Maciej Oracki

II miejsce – kl. 1f: Ola Kośla, Kacper Dolega, Julia Podlewska, Agnieszka Korycka

III miejsce- kl. 3f: Rdzanek Oliwia,  Starczewska Zofia

Wyróżnienie kl. 2b: Zuzanna Górka, Kinga Wójcik, Zuzanna Minda, Liwia Pawłowicz, Oliwia Skorża, Wiktoria Sikora

Wyróżnienie kl. 3d: Joanna Nazar, Karolina Nosowska, Aleksandra Pyszczek, Sylwia Fijołek, Zuzanna Ziomka, Katarzyna Grabowska

- Konkurs literacki „Ta książka zmieniła moje życie- opowiadanie o książce, która wywarła na tobie największe wrażenie”

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i literackich, kształcenie umiejętności pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców.

I miejsce – Zuzanna Dźbik kl. 2g

II miejsce – Łukasz Kupidura kl. 3d

III miejsce - Agata Kania kl. 3d

- II Regionalny Konkurs Pięknego Czytania ( eliminacje szkolne)

Celem konkursu było: doskonalenie umiejętności pięknego czytania, kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie twórczych talentów, propagowanie czytelnictwa.

I miejsce - Agnieszka Łazińska kl. 3e

II miejsce-Zuzanna Wojtowicz kl. 3c

Wyróżnienie otrzymała Kinga Plewińska kl. 3d

W ramach działania „Mam tę moc…polecam książkę. Starsi- młodszym ” uczennice naszego gimnazjum- członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki – Agata Kania i Patrycja Kosior czytały ulubione książki  uczniom z klasy 3a PSP nr 6.

Przed nami realizacja dalszych działań projektowych. Zapraszamy gorąco do udziału!!!.

Koordynatorzy projektu

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWORCZOŚCI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

W dniu 10 lutego b.r. odbył się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego konkurs recytatorski. Celem konkursu było propagowanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Jury powołane przez organizatorów oceniało:  dobór repertuaru i interpretację utworu.

I miejsce zajęła Kinga Plewińska z kl. 3d przygotowana pod kierunkiem p. Iwony Wiśniewskiej.

GRATULUJEMY!!!

PROJEKT EDUKACYJNY CZYTELNICZE DOMINO

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego Czytelnicze domino organizowanego przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Projekt skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2017.

Cele projektu:

  • wzbudzanie zainteresowania czytaniem
  • pobudzanie wyobraźni podczas czytania
  • przekonanie uczniów, że można znaleźć interesującą książkę
  • uświadamianie wartości i korzyści z czytania
  • rozbudzenie w uczniach pasji czytelniczych

Korzyść z udziału w projekcie jest obopólna, uczniowie poznają, że z czytaniem wiąże się zabawa,  a nauczyciele i rodzice będą mieć satysfakcję z ich aktywnego udziału w programie.

Koordynatorzy projektu: Nauczyciele bibliotekarze: Iwona Wiśniewska i Katarzyna Pudzianowska

Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U !

Drodzy Nauczyciele oraz koledzy i koleżanki! zachęcamy do włączenia się do akcji zbiórki nakrętek dla chorej Marysi Kozdry z Radomia

Tej historii nie da się streścić w kilku zdaniach, bo to historia ogromnego dramatu i wielomiesięcznej walki. Marysia Kozdra ma 5 lat, a los doświadczył ją już bardzo mocno. Dziewczynka jest już po kilku poważnych operacjach. Na skutek powikłań pooperacyjnych lekarze amputowali jej obie ręce oraz palca u stopy. Marysia ma przed sobą wiele wyzwań w walce o normalne życie.

Pieniądze ze zbiorki nakrętek będą przeznaczone między innymi na rehabilitację, lekarstwa oraz zakup protez. Ta wspaniała dziewczynka czeka na naszą pomoc! Więcej o Marysi można przeczytać tutaj:

Przeczytaj

P O M A G A J MY!!! Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM LUBIĄ RECYTOWAĆ POEZJĘ

W dniu 22 listopada b.r. uczennica Kinga Plewińska z kl. 3 d zdobyła I Nagrodę w XIII Prezentacjach Recytatorskich „Poetae nascuntur oratores fiunt” (Poetami rodzimy się, recytatorami stajemy się) zorganizowanych przez Dom Kultury Idalin. Tegoroczne spotkanie poświecone było pamięci Romana Brandstaettera. Uczestników oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli aktorzy teatralni i filmowi: Stanisław Górka ( Plebania), Stanisław Biczysko (Barwy szczęścia), Izabela Jarosińska (Dziewczyna w stawie).

28 listopada b.r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej pod hasłem „W hołdzie księciu Adamowi Czartoryskiemu” w Publicznym Gimnazjum nr 2. Jury w składzie: Izabella Mosańska, Marta Trojanowska, Jan Rejczak przyznało dyplomy i wręczyło nagrody. Uczennica Agnieszka Łazińska z kl. 3e zajęła II miejsce.

Opiekunami uczennic była p. Iwona Wiśniewska

Ogólnopolska akcja PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DLA ZWIERZĄT pod hasłem Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska

Po raz kolejny nauczyciele bibliotekarze ( p. Iwona Wiśniewska, Katarzyna Pudzianowska) włączyli się do akcji pomocy zwierzętom z radomskiego schroniska. Przez cały październik zachęcano społeczność szkolną do aktywnego udziału. W ramach przedsięwzięcia zbierano karmę, legowiska (koce, kołdry, itp.), smycze, miski i zabawki.

W dn. 16 listopada zorganizowano na terenie biblioteki szkolnej wystawę zwierząt hodowanych w domu. Pomimo niesprzyjającej aury dzieci i młodzież licznie przyniosła swoich pupili. Można było podziwiać takie zwierzęta jak: chomiki, króliki, świnki morskie, koty, żółwie. Atrakcją tegorocznej wystawy był pyton królewski o imieniu „Cezarek” oraz patyczaki. W wystawie wzięły udział klasy gimnazjum : 1a, 1d, 1g, 2a, 2e, 2f, 3c oraz uczniowie szkoły podstawowej: 1a, 2a,2b,3a, 3h, 4f, 5a, 5b, 6a, 6d, 6e. Podczas wystawy uczniowie byli zapoznani z potrzebami dotyczącymi schroniska (żywność, adopcja, wolontariat). Po zwiedzeniu wystawy dzieci i młodzież zachęcani byli do wzięcia udziału w loterii fantowej, którą przeprowadziły uczennice ze szkoły podstawowej z kl. 5b, Antosia, Natalia, Magda, Patrycja, Ola i Julia. Dochód uzyskany z loterii w całości został przekazany dla schroniska.

W dn. 18 listopada zorganizowana została wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96. W wycieczce wzięło udział 26 uczniów wraz z opiekunami. Dzięki hojności naszej młodzieży na ręce Kierownika Schroniska p. Moniki Kalety przekazaliśmy duże ilości karmy suchej i mokrej, kołdry, koce, itp. oraz kwotę 140 zł.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z warunkami, w jakich muszą żyć bezdomne zwierzęta. Na koniec wizyty wpisaliśmy się do Kroniki Schroniska.

Wyrazy podziękowania kierujemy do uczniów oraz ich rodziców, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą prośbę o przynoszenie zwierząt na wystawę. Dziękujemy Dominikowi Ołtarzewskiemu z kl. 2e za obsługę techniczną. Szczególne podziękowanie kierujemy do p. Krzysztofa - ojca uczennicy Natalii Olszewskiej z kl. 3g za transport uzbieranych rzeczy.

Liczymy na Waszą pomoc za rok.

Organizatorzy

Wieczór Filmowy w Bibliotece Szkolnej

„Biblioteka nie jest po to, by była pozamykana,

albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana”

Joachim Lelewel

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w tym roku, obchodzono w nietypowy sposób. Głównym punktem święta biblioteki był zorganizowany w dn. 28 października 2016r. Wieczór Filmowy. Celem święta była promocja biblioteki, jej zbiorów i usług oraz rozwijanie zainteresowań nie tylko czytelniczych. Głównymi organizatorami byli nauczyciele bibliotekarze: p. Iwona Wiśniewska i p. Katarzyna Pudzianowska.

Uczniów, chcących uczestniczyć w Wieczorze było wyjątkowo dużo. Ostatecznie wzięło udział 45 osób. Program imprezy był urozmaicony: pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Daniela Wydry z kl. 3d oraz jego partnerki Angeliki Sławińskiej z formacji CMG Radom, prezentacja filmów „Dawca pamięci” „Zakochana złośnica”, gry i zabawy integracyjne, poczęstunek, występ wokalny Wiktorii i Julii z kl. 1g.

Dziękujemy współorganizatorkom - uczennicom naszej szkoły: Agacie Kani z kl. 3d, Zuzannie Wójtowicz z kl. 3c, Marcie Maciejczyk z kl. 3c, Agnieszce Łazińskiej z kl. 3e. Wyrazy wdzięczności kierujemy do p. Sylwii Wesołowskiej za opiekę i pomoc podczas Wieczoru Filmowego. Za wspaniały pokaz tańca towarzyskiego dziękujemy Danielowi Wydrze oraz jego partnerce Angelice Sławińskiej.

Szczególne podziękowania należą się p. Jackowi Dygasowi - właścicielowi Sklepiku szkolnego, który już po raz kolejny przekazał pyszne pączki dla uczestników Wieczoru.

 

Do zobaczenia za rok - na trzecim Wieczorze Filmowym !!!

Organizatorzy

 

DARMOWE PODRĘCZNIKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Już po raz drugi w bibliotece szkolnej przeprowadzono działania związane z udostępnianiem uczniom darmowych podręczników dofinansowanych z MEN. Pierwsza partia podręczników została dostarczona do szkoły z końcem czerwca. Książki zostały policzone i sprawdzone pod względem zgodności z fakturami. Kolejna cześć podręczników wpłynęła w sierpniu. Wszystkie książki zostały zewidencjonowane i opracowane technicznie (opieczętowane z nadaniem numerów inwentarzowych ). Następnym pracochłonnym etapem było składanie kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych i zestawów ćwiczeniowych dla  klas pierwszych i drugich. W sumie naszykowano 370 kompletów. W dniach od 5 do 7 września przystąpiono do wydawania darmowych podręczników rodzicom/opiekunom prawnym. Dziękujemy za wsparcie i pomoc naszej absolwentce Agnieszce Kacprzak, która już po raz drugi poświęciła swój wakacyjny czas. W tym roku przyszła ze swoimi znajomymi, którzy również okazali nam dużą pomoc.

III EDYCJA QUIZU WIEDZY O KAROLU WOJTYLE Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA PATRONA

W dniu 1 czerwca w ramach Dnia Patrona już po raz trzeci odbył się Quiz wiedzy o Karolu Wojtyle. Organizatorami Quizu były : p. Iwona Wiśniewska nauczyciel bibliotekarz i p. Marzena Górska nauczyciel historii.

Celami Quizu były: popularyzacja wiedzy o życiu patrona szkoły Karola Wojtyły, rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży osobą wybitnego Polaka. W Quizie wzięło udział 18 uczestników.

Wyniki Quizu:

I miejsce - Kinga Plewińska kl. 2d

II miejsce - Jan Kwiecień kl. 2f

III miejsce – Natalia Kapturska kl 1d

Wyróżnienie

Katarzyna Fura kl. 3b

Anna Jaworska kl. 3e

Maciej Pachucy kl. 3g

G R A T U L U J E M Y!!!

Książki na wakacje

            

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA POD HASŁEM CZYTAMY SIENKIEWICZA Z OKAZJI ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA I XV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA

Celami konkursu były: popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza z okazji obchodów Roku Henryka Sienkiewicza, propagowanie książki i czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej w środowisku szkolnym, kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Prezentacje uczestników oceniała Komisja konkursowa (Joanna Filipkiewicz nauczyciel języka polskiego, Dorota Latos- Pagos nauczyciel wspomagający, Iwona Wiśniewska nauczyciel bibliotekarz).


Wyniki Konkursu:
I miejsce- Maciej Małecki  kl. 2f
II miejsce- Kinga Plewińska  kl. 2d
III miejsce- Jan Kwiecień  kl. 2f
Wyróżnienie
Katarzyna Bargiel  kl. 1c
Estera Ptak  kl. 1g
Łazińska Agnieszka kl. 2e
G R A T U L A C J E!!!

DNI OTWARTE SZKOŁY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W dniach 13.04.2016 i 14.04.2016 w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte Szkoły, nasza biblioteka w tych dniach również miała drzwi szeroko otwarte dla młodzieży z klas szóstych. Na ten dzień nauczyciele bibliotekarze specjalnie przygotowali Czytelnię i Wypożyczalnię. Uczniowie - często z najbliższymi, chętnie odwiedzali naszą bibliotekę, pytali o księgozbiór, o nowości książkowe, o konkursy, akcje - czyli co u nas się dzieje przez cały rok szkolny. Bardzo dużo młodzieży, która odwiedziła bibliotekę w tych dniach deklarowała się, że nasza szkoła jest tą jedyną, do której chcą uczęszczać od września jako pierwszoklasiści. To nas bardzo cieszy!

OBCHODY DNIA BIBLIOTEKARZA I TYGODNIA BIBLIOTEK- WYJŚCIE DO MAZOWIECKIEGO CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"

9 maja 2016 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie z dr Jerzym Sekulskim, wieloletnim bibliotekarzem, zastępcą dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, autorem „Encyklopedii Radomia”.

Wykład rozpoczął się ukazaniem pierwszych bibliotek, które powstawały na wiele wieków przed naszą erą. Kolejnym punktem prelekcji było przedstawienie słuchaczom „Encyklopedii Radomia”. Autor opowiadał o procesie powstawania dzieła, począwszy od pierwszych zapisków aż po moment ukończenia książki. Encyklopedia zawiera wiele haseł, są nimi np. nazwy ulic czy zabytków. Praca powstawała od roku 1985, aby po latach osiągnąć objętość 335 stron. W dalszej części można było zwiedzać różne ciekawe wystawy.

 

Cieszę się, że miałem możliwość uczestniczenia w interesującej imprezie. Mam nadzieję, że będę uczestnikiem wielu podobnych wydarzeń.

Kacper Piszczek kl. 2c

39 RADOMSKA WIOSNA LITERACKA- SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ LITWINEK

5 kwietnia b.r. miałam okazję zapoznać się z twórczością pani Anny Litwinek. Jest to debiutantka, która zaledwie miesiąc przed Radomską Wiosną Literacką wydała swoją pierwszą książkę pt. ,,Czarownica”. Powieść ta opowiada o walce z samą sobą, przezwyciężaniu własnych lęków, łamaniu barier. Zawiera też wątki fantastyczne.Od autorki dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy nie tylko o jej książce. Zdanie, które szczególnie zapamiętałam to: ,,Nasze życie jest o wiele bardziej ciekawsze niż jakakolwiek książka. Ono jest magiczne i świat, który nas otacza również jest taki. Sami powiedzcie, czy lepiej jest oglądać serial, czy może w nim grać? Ja wolę drugą opcję”.Z tego co widziałam, mogę opisać panią Annę jako osobę bardzo ambitną, dążącą do swoich celów i potrafiącą walczyć o swoje. Spotkanie wywarło na mnie bardzo dobre wrażenie. Ważne jest , że coraz częściej książki pisarzy radomskich znajdują się w obiegu ogólnopolskim.

Uczestniczka spotkania

W dniu 5 kwietnia b. r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyłam w spotkaniu autorskim z panią Anną Litwinek. Spotkanie odbyło się w ramach Radomskiej Wiosny Literackiej. W kameralnej i miłej atmosferze autorka promowała swoją pierwszą książkę pt. „Czarownica”. Powieść opowiada o pewnym sekrecie, tajemnicy, przygodzie, emocjach, strachu, szczęściu i rodzinnej historii. Przedstawicielki naszej szkoły z zaciekawieniem słuchały opowieści pisarki. Na zakończenie spotkania udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie z autorką oraz otrzymać specjalną dedykację z autografem . Było super!!!.

Balbina Walasik z kl. 3a

Spotkanie autorskie z p. Izabellą Mosańską

Dzień 23 marca to był ostatni dzień w szkole przed świętami Wielkanocnymi. Humor miałam więc dobry i czuć było nastrój świąteczny w całej szkole. Tym fajniej zapowiadał się dzień, że moja klasa została zaproszona do udziału w spotkaniu autorskim z p. Izabellą Mosańską, zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji (21 marca). Pani zupełnie nie znałam, więc nie do końca wiedziałam czego po tym spotkaniu się spodziewać. Oprócz mojej klasy były jeszcze dwie, 3c i 3e. Już na samym początku byłam mile zaskoczona, bo najpierw wystąpiła jakaś dziewczyna z PG nr 5. Przedstawiała tzw. monodram na podstawie książki Barbary Rosiek pt. „Pamiętnik narkomanki”. Wszystkich nas zainteresowała scenka, gdy obcinała papierowe serduszka zawieszone na nitkach, które poprzez swój upadek symbolizowały samobójczą śmierć młodych narkomanów. Było to naprawdę wymowne i mocno mną wstrząsnęło. Poźniej wystąpił główny zaproszony gość czyli pani Izabella Mosańska. Okazało się, że ta Pani to wielka miłośniczka teatru, od wielu lat pisze autorskie scenariusze, prowadzi grupy teatralne, wystawia z nimi wiele sztuk dla szerszej publiczności. Pani Mosańska opowiadała ciekawostki ze swojej książki „Zasłużeni dla Radomia i okolic patroni radomskich ulic” . Prezentowała swoje wiersze i zachęcała młodzież do aktywnego spędzania czasu ze słowem pisanym. Pani Izabella to wielki społecznik, promotor i animator kultury, fotograf i rzeźbiarz z zamiłowania, w 2011 roku została laureatką Radomskiej Nagrody Kulturalnej, współorganizatorka wielu akcji charytatywnych, autorka monografii Szkoły Muzycznej a Radomiu. A co najważniejsze ta Pani, to przemiła osoba, bardzo ciepła i zarażająca pozytywną energią. Spotkanie podobało mi się, bo warto poznawać innych ludzi i uczyć się od nich mądrości życiowych.

Ania z kl. 2e

Biblia i ja

25 lutego 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w II Edycji Diecezjalnego Konkursu pod hasłem „BIBLIA i ja” pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Henryka Tomasika.. Celem konkursu była popularyzacja Biblii jako źródła uniwersalnych wartości, poznanie Biblii jako źródła inspiracji artystycznej, budzenie wrażliwości na piękno języka poetyckiego i urody świata poprzez kulturę żywego słowa, doskonalenie warsztatu recytatorskiego uczniów, kształtowanie umiejętności doboru i interpretacji tekstu. Nasza uczennica Kinga Plewińska z klasy 2d zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim. Zaprezentowała utwór Marka Czuka pt. „Wyznanie miłości”.

Opiekunem uczennicy była p. Iwona Wiśniewska.