Geografia 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 22 w Radomiu realizowane są następujące konkursy geograficzne:

I semestr

                1. Turniej Geograficzny.

Cele turnieju:

  • rozbudzanie  i rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów z zakresu geografii
  • pogłębianie wiedzy uczniów
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł (w tym map, wykresów, tabel, zestawień statystycznych) oraz analizowania, interpretowania i przetwarzania zawartych w nich informacji
  • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się terminologią geograficzną w opisie zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych oraz przyrodniczych
  • popularyzowanie wiedzy geograficznej
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy

    Czytaj więcej...