REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli anglistów i germanistów oraz Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży klas 1-3 Publicznego Gimnazjum Nr 22 im. Karola Wojtyły
w Radomiu.

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad określonych w regulaminie.

§ 2. Cele konkursu

1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych, propagowanie wiedzy o Europie oraz mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy.

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

3. Promowanie świadomości językowej.

4. Nagradzanie wysiłków uczniów.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Każda klasa wybiera 2 reprezentantów (+ jeden rezerwowy )w terminie do 19.09.2016 r.

2. Konkurs będzie odbywał się dnia 26.09.2016 r. od godz. 9.15 na świetlicy szkolnej.

3. Rywalizacja ma formę testu, zawierającego zadania otwarte i zamknięte (dotyczące ogólnej geografii Europy oraz jej zabytków, słów i zwrotów w językach europejskich).

4. Na wyniki konkursu mają wpływ zarówno poprawność jak i szybkość udzielanych odpowiedzi.

5. Organizatorzy konkursu wyłonią 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę dla całej klasy, a reprezentanci zwycięskich drużyn nagrodzeni zostaną ocenami cząstkowymi z języka angielskiego i niemieckiego.

6. Decyzje komisji oceniającej prace są wiążące i ostateczne.

§ 4. Przypisy końcowe

  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30.09.2016 r.
  2. Wyniki konkursu zamieszczone będą w gablotach językowych przy sali nr 16 i 18.

 ZAPRASZAMY !!!

NIEMIECKI NIE GRYZIE !!!

Podczas obchodów tegoriocznego Dnia Patrona naszego gimnazjum wszyscy mieli okazję przekonać się o swoich zdolnościach językowych oraz wykazać się kreatywnością. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przeprowadzili gry i zabawy językowe i nagradzali uczestników słodkimi upominkami.

KONKURS „NIEMIECKI NIE GRYZIE” ROZSTRZYGNIETY !!!

Konkurs wygrali :

I miejsce – Urszula Piątek 2C - ocena 6

II miejsce – Agata Kania 2D – ocena 6

III miejsce – Maciej Oracki 2C – ocena 6

Każda praca została doceniona. Szczegółowe informacje u nauczycieli germanistów.

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WIZUALNE PRZEDSTAWIENIE HASŁA: NIEMIECKI NIE GRYZIE

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli germanistów Publicznego Gimnazjum Nr 22  
z Oddziałam Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.
2. Konkurs jest skierowany do młodzieży klas 1-3 Publicznego Gimnazjum Nr 22 z Oddziałam Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie prac zespołowi nauczycieli germanistów do 20.05.2016r.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad określonych w regulaminie.

§ 2. Cele konkursu


1. Propagowanie wśród młodzieży nauki języków obcych.
2. Rozwijanie technik uczenia się.
3. Posługiwanie się technologią informacyjną i technikami multimedialnymi oraz rozwijanie indywidualnych zdolności artystycznych.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:


1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej, np. plakatu, loga, obiektu trójwymiarowego, gadżetu, gry, reklamy, itp.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
3. Praca powinna zawierać wskazówki do efektywnego uczenia się lub/oraz przykłady polskich słów pochodzących z języka niemieckiego (np. durszlak, szlafrok, ratusz).
4. Kryteria oceniania prac:
• zgodność treści z hasłem konkursu,
• oryginalne opracowanie tematu i atrakcyjność pracy,
• poprawność gramatyczno-leksykalna,
• estetyka pracy – ilustracje, kolorystyka.
5. Prace zostaną ocenione przez nauczycieli germanistów zgodnie z kryteriami określonymi w § 3.
6. Decyzje komisji oceniającej prace są wiążące i ostateczne.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikowanie efektów pracy na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

§ 4. Przepisy końcowe


1. Organizator wyłoni najlepsze prace, za które przyzna cząstkowe oceny celujące. Autorzy pozostałych prac zostaną nagrodzeni cząstkowymi ocenami bardzo dobrymi lub plusami z aktywności z języka niemieckiego.
2. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie do dnia 25.05.2016r.
3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji organizatora.

ZAPRASZAMY !!!

UWAGA KONKURS !

Sprawdź swoje umiejętności językowe i weź udział w II edycji leksykalno-gramatycznego konkursu z niemieckiego! Zgłoszenia przyjmują nauczyciele germaniści do dnia 11.03.2016r. Konkurs odbędzie się 18.03.2016r.

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU 
  LEKSYKALNO-GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

„GRAMATYKA I LEKSYKA PODSTAWĄ JĘZYKA”

II EDYCJA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli germanistów Publicznego Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu.

2. Konkurs jest skierowany do młodzieży klas 1-3 PG Nr 22 w Radomiu.

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad określonych w regulaminie.

 § 2. Cele konkursu

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

3. Nagradzanie wysiłków uczniów.

 § 3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczycieli języka niemieckiego do 11.03.2016 r.

2. Konkurs odbędzie się dnia 18.03.2016 r. o godz. 9.10 w sali nr 55.

3. Konkurs ma formę testu, zawierającego zadania otwarte i zamknięte.

4. Zakres materiału leksykalno-gramatycznego obejmuje wszystkie zagadnienia leksykalno-gramatyczne zawarte w podręcznikach „Das ist Deutsch Kompakt”, „Das ist Deutsch Podręcznik z repetytorium” oraz zagadnienia dodatkowe zawarte w następujących pozycjach książkowych dostępnych w bibliotece szkolnej:

a. Dreyer „Praktyczna nauka języka niemieckiego”;

b. Jadwiga Rosłaniec „Testy gramatyczne z języka niemieckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów”;

c. Ewa Maria Rostek „Repetytorium tematyczno-leksykalne 1”

Szczegółowy zakres zagadnień gramatycznych znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce język niemiecki oraz w gablocie przy sali nr 18.

§ 4. Przepisy końcowe

1. Organizator wyłoni trzy najlepsze prace, za które przyzna upominki rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące. Ocenami bardzo dobrymi zostaną nagrodzone również prace wyróżniające się.

2. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbędzie po wielkanocnej przerwie świątecznej.

ZAPRASZAMY !!!

Gratulacje dla Aleksandry

Serdecznie gratulujemy uczennicy Aleksandrze Brylant z klasy 3 E zakwalifikowania się do etapu regionalnego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.