Ogłoszenie

Wszelkie sprawy związane z oddziałami gimnazjalnymi z Publicznego Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły w Radomiu będą załatwiane od 1 września 2017r. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu lub pod telefonem 48 3647054.